Kategorier
Redaksjonelt

Humanist legger om til nettpublisering

6. september i år besluttet Hovedstyret i Human-Etisk Forbund å avvikle Humanists papirutgave og gjøre tidsskriftet om til en rent nettbasert publikasjon. Dette etter ønske fra oss som jobber med tidsskriftet.

Didrik Søderlind

Didrik Søderlind

Didrik Søderlind (f. 1971) er rådgiver i Human-Etisk Forbund og tidligere redaktør for Humanist
Didrik Søderlind

Latest posts by Didrik Søderlind (see all)

6. september i år besluttet Hovedstyret i Human-Etisk Forbund å avvikle Humanists papirutgave og gjøre tidsskriftet om til en rent nettbasert publikasjon. Dette etter ønske fra oss som jobber med tidsskriftet.

Dette er helt udramatisk, men likevel en drastisk forandring i hvordan tidsskriftet utgis. Det er derfor på sin plass med litt informasjon til våre lesere.

Nettet veien å gå

Det er ingen hemmelighet at Humanists abonnenter er få og at tendensen er synkende. En slags trøst, om enn en mager en, er at Humanist er ikke alene om dette problemet; det blir stadig vanskeligere å selge papirpublikasjoner i Norge.

De gode nyhetene er at det ikke er noe som tyder på at nordmenn er mindre interesserte i å lese, tenke og debattere. Nordmenn er svært aktive på sosiale medier som Facebook og Twitter, noe som har ført til at Norge er et land der samfunnsdebatten i stor grad foregår på nettet.

Dette ser vi i Humanist ved at artikler vi legger ut på nettet ikke bare spres og debatteres bredt, men også får lang levetid. Ett eksempel er hvordan VG laget et oppslag på bakgrunn av Humanists artikkel om Thor Heyerdahl fra nr. 2/2013 – et halvt år etter at den var publisert. Vi ser også at artikler som publiseres elektronisk raskt avføder debatter. Da Johan Galtung kom ut av skapet med sin støtte til antisemittiske tekster i 2012 så vi det samme. Artikler vi publiserte på nettet vekket internasjonal oppmerksomhet. Samtidig sliter papirtidsskriftet med å nå ut.

Slik vi så det, og Human-Etisk Forbunds hovedstyre ser det, er den logiske konsekvensen av dette at Humanist har mye å vinne på å begynne å publisere rent elektronisk. Det vi mister er først og fremst kostnader som trykking og distribusjon, og ikke minst Postens stadig stigende portosatser. Dette er penger vi heller kan bruke på å gjøre Humanist bedre.

En mulig situasjon kunne selvfølgelig vært å publisere parallelt på papir og nett. Men for det første ville det bli kostbart og arbeidskrevende med en slik dobbeltløsning, for det andre vil det være vanskelig å selge et abonnementstidsskrift samtidig som artiklene spres gratis på nettet.

Fortsatt et kvartalstidsskrift

Vi kommer til å beholde den nåværende utgivelsestakten med fire nummer i året, og holde lanseringsfester for å markere når et nytt nummer er på nettet.

Artiklene kommer til å kunne leses direkte på humanist.no, men vil også bli publisert i de etablerte ebok-formatene, som kan leses på nettbrett (som iPad) og lesebrett (som Kindle). Den som vil kan selvfølgelig også skrive artiklene ut på papir.

Vi kommer fra og med dette nummeret til å takke nei til nye abonnenter, for å dermed gradvis fase ut abonnentsmassen. Siste papirutgave blir dermed nr. 2/2015, og innen den tid skal nye nettsider (på www.humanist.no) stå klare.

Vi forstår at en del er begeistrede for å lese tidsskriftet på papir. Det er vi også. Men et tidsskrift som Humanist bør ikke eksistere for å selge stiftede bunter med papir, men for å spre ideer. Og den klart beste kanalen for ideer er i dag nettet. Dette må vi ta konsekvensen av.

Selv om vi nok spanderer på oss et gravøl for Humanists papirutgave, er vi overbevist om at beslutningen om å gå over til nettet ikke på noen måte representerer noen slutt for Humanist. Tvert om føler vi oss sikre på at tidsskriftet står foran en ny vår.

Omlegging av Humanist til en nettbasert elektronisk publikasjon vil gjøre tidsskriftet mer relevant og gjennomslagskraftig, og dermed mer nyttig både for våre lesere og for Human-Etisk Forbund.

Av Didrik Søderlind

Didrik Søderlind (f. 1971) er rådgiver i Human-Etisk Forbund og tidligere redaktør for Humanist