Mobi

Mobi er et Kindle-format. Du kan laste ned de enkelte utgavene og sende dem til din egen Kindle og/eller du kan abonnere rett til Kindle. Uansett er det to ting du må gjøre. Du må finne ut den unike epostadressen til leseren du vil lese på og du må legge inn Humanist som godkjent avsender.

Du gjør begge deler på denne siden, under Personal Document Settings. Under underpunktet Send-to-Kindle E-Mail Settings finner du epostadressen. Send filen til denne eller bruk den som abonnements-epost. Under Approved Personal Document E-mail List legger du til humanist@human.no.

Hvis du vil lese utgaven på en telefon eller et nettbrett med Kindle-app, kan du også laste den ned der og be om å få åpne den i Kindle.

ePub

Etter testing og feiling med ePUB vil vi også anbefale å bruke enten Bluefire (iOS, Android), eller Helicon Books Reader (iOS, Android), da ikke alle ePUB-lesere er like flinke til å holde seg til standarder. Har du erfaring med dette, og kan peke oss i rett retning for å få ting til å se bedre ut, ta kontakt!

 

Inntil videre er dette (som nettstedet ellers) i en beta-versjon – du vil finne feil, mangler, kjedelige forsider og manglende bilder. Vi håper dere overlever det i en periode, og ber om at dere kan sende tilbakemelding – positiv, negativ, og alt i mellom! – til oss, slik at vi kan ordne dette!