Kategorier
Redaksjonelt

Flisespikkeri fra Torheim

Fra 4/14.  Redaktør Olav Torheim i Maalmannen har hengt seg opp i en enkeltstående setning i Kristian Bjørkelos bokessay i forrige nummer, en setning der Bjørkelo påpeker at Maalmannen har «publisert entusiastiske reisereportasjer fra nazimarsjer». Siden Humanist kommer en gang i kvartalet, og det er greit å ikke la en slik diskusjon løpe over et […]

Kategorier
Redaksjonelt

Humanisme, demokrati og ekstremisme

«Humanismen er et demokratisk livssyn.» Slik åpner den internasjonale humanistbevegelsens (IHEUs) minimumserklæring. Denne erklæringen må alle medlemsorganisasjoner (som Human-Etisk Forbund) slutte seg til.

Kategorier
Redaksjonelt

Humanist legger om til nettpublisering

6. september i år besluttet Hovedstyret i Human-Etisk Forbund å avvikle Humanists papirutgave og gjøre tidsskriftet om til en rent nettbasert publikasjon. Dette etter ønske fra oss som jobber med tidsskriftet.

Kategorier
Humanisme og ateisme

Humanisme – en ungdommelig innføring

Hvordan presentere livssynshumanismen for unge mennesker? For eksempel slik. Didrik Søderlind skriver her om humanisme for konfirmasjonsboka Tenk på det. Den ble første gang publisert i Humanist i nr 4/08.