Kategorier
Humanisme og ateisme

Dansen gjennom salatåkeren

På Twitter klarer verdens mest berømte ateist, Richard Dawkins, å fornærme både venner og fiender på månedlig basis. Er det mannen, meningene eller mediet som er problemet?

Kategorier
Humanisme og ateisme

Humanisme mot nihilisme

At Gud er død betyr ikke at alt er lov, mente forfatteren Albert Camus. Med sitt forsvar for opprøret leverte han viktige bidrag til humanistisk tenkning.

Kategorier
Humanisme og ateisme

Humanisme – en ungdommelig innføring

Hvordan presentere livssynshumanismen for unge mennesker? For eksempel slik. Didrik Søderlind skriver her om humanisme for konfirmasjonsboka Tenk på det. Den ble første gang publisert i Humanist i nr 4/08.

Kategorier
Filosofi og etikk Humanisme og ateisme Vitenskap og forskning

Rasjonalisme er ikke blind tro på fornuften – en fornuftig tilnærming til rasjonalitet

Når vi skal finne ut hvordan virkeligheten ser ut, når vi ønsker å nærme oss sikker kunnskap, må vi forlite oss på kritisk fornuft og vitenskapelige metoder. Fornuft og vitenskap er slett ikke ufeilbarlige, men de er de beste redskaper vi har, skriver Humanists tidligere redaktør i denne betenkningen rundt rasjonalitetens vesen.